Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Borostyániné Rákóczi Mária: Gráberné Bősze Klára Szinnyei-díjas

Nyomtatási nézet

Gráberné Bősze Klára 1960-ban, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, történelem-könyvtár szakon szerzett diplomát. Pályája során a könyvtárosi munka minden területével foglalkozott. 1978-tól nyugdíjazásáig volt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főmunkatársa, főosztályvezető-helyettese. Tartalmi feltárással, katalógusszerkesztéssel, tartalmi és formai feltárás revíziójával foglalkozott, emellett összeállított, szerkesztett és lektorált neveléstörténeti bibliográfiákat is. Nyugdíjasként 1989 óta a Veres Pálné Gimnázium könyvtárának munkatársa. Feldolgozta a gimnázium teljes könyv- és folyóirat-állományát, szakszerű, a bibliográfiai szabványnak megfelelő katalógust szerkesztve. Az 1990-es évek közepén kezdett foglalkozni a Veres Pálné Gimnázium történetével, Verőcei Katalinnal közösen összeállította a gimnázium értesítőinek repertóriumát, mutatókkal és a tanárok névsorával 1896-tól 1947-ig. A Schola Orbis iskolatörténeti adattár munkálataihoz kapcsolódva, több éves kutatómunka alapján írta meg az iskola történetét 1869. évi alapításától (akkor Országos Nőképző Egyesület Tanintézete) a 2004/2005. tanévig, kiegészítve a tanárok és diákok névsorával.

 

Az iskolai évkönyvek feldolgozásán az OPKM-ben Léces Károllyal együtt kezdett dolgozni, felmérte és feldolgozta az értesítő bibliográfia számára néhány nagy könyvtár értesítőállományát (Pápa, Debrecen, Sárospatak, Szeged, Sopron, Esztergom, Szarvas, Székesfehérvár, stb.). Az iskolai értesítők bibliográfiáját már az első kötettől egyedül állította össze, írta adatbázisba, készítette a név- és tárgymutatót, és nyomtatásra készen adta át az OPKM kiadói osztályának. A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49 eddig megjelent 14 kötete rendkívül értékes forrásanyagot tesz hozzáférhetővé. Ezt a bibliográfiát és a benne feltárt iskolai évkönyveket az oktatás- és iskolatörténet művelőin kívül a művelődéstörténet különböző területeinek művelői, a tudomány- és helytörténet kutatói, valamint a könyvtárosok, bibliográfusok is alapvető forrásként használhatják. A gyűjtés tartalmi teljességét az adatszolgáltató könyvtári lelőhelyek határozzák meg: számuk 16, köztük nagy országos általános gyűjtőkörű és szakkönyvtárak, élén az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal és az Országos Széchényi Könyvtárral. E két intézményben található a legtöbb egyedi (kéziratos) és egyetlen példány. Jelentős állománnyal rendelkeznek még: a debreceni és a szegedi egyetemi könyvtárak, az egyházi gyűjtemények közül a budapesti Ráday Gyűjtemény, a debreceni, sárospataki és pápai református egyházkerületi gyűjtemények, a katolikusak közül a budapesti Kegyesrendi Központi Könyvtár, az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és a pannonhalmi apátsági könyvtár. A bibliográfia szerkezete alapvetően topográfiai: a földrajzi-közigazgatási nevek szerinti betűrendes, egy-egy településen belül iskolatípusok szerinti. A bibliográfiai leírások szabványosak és autopszián alapulnak. A kiadványhoz név- és tárgymutató is készült.

 

A több évtizedes bibliográfiai adatgyűjtő és feldolgozó munka, a neveléstörténeti kutatást hatékonyan támogató kiadvány elismeréseképpen Gráberné Bősze Klárát 2009. augusztus 20-án Szinnyei-díjjal tüntették ki. A kitüntetéshez valamennyi volt munkatárs nevében is szívből gratulálunk, további értékes munkájához jó egészséget kívánunk.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: