Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
A nem szakrendszerű oktatás programjának támogatása

Szövegértés, szövegalkotás

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Sallai Tibor

Irodalom- és nyelvtudomány

8-11

diák, gyermekek,

hátrányos helyzet@anyanyelvi nevelés@nem szakrendszerű oktatás

A program célja: A nem szakrendszerű oktatási programok támogatására az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése, megerősítse, hátrányok kompenzációja. A könyvtári környezet és eszközrendszer felhasználásával az anyanyelvi kompetenciák megalapozása, az olvasás megkedveltetése. Egyéni és kiscsoportos fejlesztő játékok, kooperatív tanulás, csoportban való munkálkodás. Közös olvasmányélmények, információk feldolgozása. A szövegértés fejlesztése, az információgyűjtés; irodalmi szövegek befogadása, feldolgozása, megértése. A szociális kompetencia fejlesztése. Hátránykompenzáció.

Kiválasztott olvasmány elemzése Mese Összegző értékelés

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka,

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források,

Számítógép, Digitális tábla, Könyvtári helyszín,

Bilicsi Erika

2010-11-19

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: