Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Várvédő harcok és a végvári vitézek élete a XVI-XVII. századi Magyarországon

-

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Hódi Marianna, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Társadalomtudomány

12-14

diák, Hátrányos helyzet (a tanulásban való hozzáférésben gátolt,éspedig), Sajátos nevelési igény (érzékszervi fogyatékos)

történelem

A program célja: A szabadidős tevékenység során a résztvevő 12-13 éves gyerekek az irodalmi szövegek, zenei – és filmrészletek, képek feldolgozásával és alkotó használatával komplex és sokoldalú – irodalmi, zenei és történelmi ¬- ismereteket szerezzenek a XVI-XVII század várvédő harcairól, a végvári vitézek életéről, a hódoltság emlékeiről. A program feltételezi az általános iskolában tanultak mozgósítását, és a fejlődés adott szintjén lévő készségszint alkalmazását. Ezért a foglalkozások nem az átfogó és teljes ismeretek nyújtására törekednek, hanem az élményszerű, aktív részvételt, a kreativitás kibontakozását célozzák meg, mely során a gyengénlátó, és ép látású tanulók egész személyisége fejlődik, komplex, több területen konvertálható tudástartalmuk keletkezik, általános műveltségük gyarapodik. A program folyamatában a résztvevő gyermekek szerezzenek jártasságot a hagyományos és digitális ismerethordozók és eszközök alapszintű használatában. A foglalkozás vezetője érje el sikerélmények biztosításával, hogy a különböző adottságú, képességű tanulók bizalommal teli csoportlégkörben tevékenykedjenek. A jó hangulatú együttlét nemcsak a készségek fejlesztésének alapja, hanem a másik gyerek megértésének, elfogadásának is. Cél, hogy a gyerekek a munka során flow-élményeket éljenek át.

5 óra 1. Eger vár 1552-es ostroma, előkészületek - Tinódi Lantos Sebestyén és Gárdonyi Géza művei alapján (1 óra) 2. A vár alaprajz modelljének felépítése, a vár ostroma (1 óra) 3. A végvári vitézek élete (1 óra) 4. Török emlékek Budán és Buda visszafoglalása (1 óra) 5. Összegzés (1 óra)

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményező és vállalkozói kompetencia, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Projektor, Könyvtári helyszín, Szaktanterem, optikai segédeszköz

Donkó Erika

2012-02-29

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: