Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
A kritikai gondolkodás fejlesztése az információforrások és információk önálló, reflektív kezeléséért a középiskolák 11-12. évfolyama számára

-

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Béres Judit, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

15-18

könyvtáros, diák

A mintaprogram fő célkitűzése a kritikai gondolkodás tanítása, fejlesztése, valamint azzal szoros összefüggésben az információs műveltség tágítása és az interaktív és reflektív tanulás mozgósítása, hasznosítása. A foglalkozás keretében a tanulók kritikai gondolkodását fejlesztő, információk és információforrások használatára és értékelésére épülő kutatási és alkotási gyakorlatok segítik az ismeretszerzést. Ezen ismeretek részint a tanulási nehézségek leküzdését illetve megelőzését segítik, vagyis az egyén hatékony, önálló tanulásának fejlesztését célozzák, részint pedig biztosítják a személyes boldogulásához, fejlődéséhez, mindennapi életéhez, tanulásához, tájékozódásához és munkájához elengedhetetlen információs készségeket. A foglalkozás fejlesztési feladatai olyan, a NAT által is kiemelt fejlesztési területekre irányulnak, amelyek több kulcskompetencia alapját képezik pl. a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a sokoldalú problémamegoldás, az értékelés és döntéshozatal.

1. modul: A kritikai gondolkodás fejlesztése – Ráhangolódás egy témára (5 óra) 2. modul: A kritikai gondolkodás fejlesztése – Jelentésteremtés, témafeldolgozás (5 óra) 3. modul: A kritikai gondolkodás fejlesztése – Reflektálás, metakogníció (5 óra) 4. modul: Összegző értékelés (5 óra)

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Matematikai és tudományos kompetencia, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka, Környezettudatosság

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Projektor, Könyvtári helyszín, Szaktanterem

Bilicsi Erika

2012-03-08

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: