Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Olvasásra nevelés a roma hagyományok bemutatásának, feldolgozásának segítségével

Korai iskolaelhagyók részére

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Hámoriné Váczy Zsuzsa, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

19-50

könyvtáros, szülők

A program célja: A program sikeres befejezése után a résztvevők olvasás/szövegértés-szövegalkotási kompetenciáinak fejlesztése, a további tanulásra, illetve munkavállalásra való szint megközelítése. A különféle típusú szövegek megértése, felhasználása, információk keresése, összegyűjtése és feldolgozása, könyvhasználat. A tanulás iránti attitűd és az önismeret növelése. Szociális kompetenciák fejlesztése, amelyek az egyéni felelősségvállalás és a csoportban való munka képességeit fejlesztik. A résztvevők – saját kulturális közegük szokásait, életmódját, hagyományait megismerve – nyitottá válnak más kultúrák befogadására.

1. modul: Ráhangoló (5 óra) 2. modul: A világ megismerése, helyem a világban (10 óra) 3. modul: Olvasunk – értő olvasás, kiemelés, összegzés (13 óra) 4. modul: Összegző értékelés (2 óra)

Olvasás, szövegértés, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Életvitel, életpálya-építés, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Projektor, Könyvtári helyszín, flipchart, kartonpapír, boríték, öntapadós lap, plakátok, brosúrák, képeslapok, műsorfüzetek

Bilicsi Erika

2012-03-07

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: