Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Olvasunk és cselekszünk egészségünk megvédéséért

Egészséges életmódra nevelés a könyvtári foglalkozások keretében

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Dubovszky Katalin, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

8-11

könyvtáros, oktató, diák, szülők, Hátrányos helyzet (gyermekvédelmi kedvezményre jogosult), roma tanulók

egészségmegőrzés, egészségvédelem

A mintaprogram elsődleges célja az általános iskola 1-4. osztályába járó hátrányos helyzetű és roma származású tanulók egészséges életmóddal összefüggő ismereteinek bővítése, fejlesztése az értő olvasás és a digitális kompetenciák nyújtotta lehetőségek által. A NAT követelményeiben megfogalmazott egészségtudatos magatartás formálásának kiegészítését, segítését, esetleg más oldalú megközelítését igyekszik szolgálni a program. Az egészségmegőrzés nem passzív, hanem aktív cselekvést kíván minden ember életében, azért, hogy egészségét fenntartsa, megőrizze. Ezt a gondolatot a program során igyekeztünk folyamatosan hangsúlyozni. A program fontos célja még, hogy a gyermekek szüleit is cselekvően bevonjuk a mintaprogramba, gyermekük egészségének megóvásába, egészség-magatartásuk fejlesztésébe. A programmal az iskola nevelési-oktatási tevékenységének színesebbé tételét kívánjuk szolgálni, és egyúttal az iskolai könyvtár pedagógiai jelentőségét növelni. A könyvtár pedagógiai funkcióját szeretnénk kiszélesíteni, gazdagítani, bekapcsolni az iskola pedagógiai folyamatába. Valójában a program moduljai nem az egyes oktatott tananyagok ismereteit akarják átvenni, hanem az ismereteket egy másik oldalról megvilágítani. Gyakoroltatni a tanulókkal azokat a készségeket, amelyre a tanórai keretek nem adnak lehetőséget, vagy a tantárgyak ismeretanyagában nem szerepelnek. A program középpontjában a tanuló személyiségének sokoldalú fejlesztése áll. Változatos módszerek alkalmazásával lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy rejtett tehetségük megmutatkozzon.

1. modul: Ismerkedés a csoporttal, a könyvtárral, az egészség és betegség fogalmával - 14 óra (7 x 2 óra) 2. modul: Záró rendezvény. Kiállítás a tanulók pályamunkáiból - 4 óra 3. Összegző értékelés: tantestületi értekezlet - 2 óra

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Matematikai és tudományos kompetencia, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményező és vállalkozói kompetencia, Egészségmegőrzés, Esztétikai-művészi tudatosság és kifejezőképesség

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Projektor, Könyvtári helyszín, Cd-lejátszó, Rajzlap, Filctoll, Doboz, Tükör, Olló, Pamutgombolyag

Danczik Edit

2012-02-26

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: