Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Görög mitológiai történetek feldolgozása

Görög mitológiai történeteknek, mitológiai alakoknak, hősöknek, a mítosz műfajának, annak jellemzőinek megismerése

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Szakmári Klára, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

15-18

könyvtáros, diák

görög mitológia

A program célja, hogy a résztvevők megismerjenek görög mitológiai történeteket, mitológiai alakokat, hősöket. Megismerjék a mítosz műfaját, annak jellemzőit. Lássák ezen mítoszok továbbélését a keresztény-európai mitológiában, valamint a mítoszok hatását más művészeti ágakra és a kultúra, a filozófia területére. A résztvevők képessé válnak arra, hogy felismerjenek más művészeti ágak által megjelenített mitológiai történeteket. Az ábrázolásokat, megjelenítéseket képesek befogadni, értelmezni, átérezni és élvezni (képzőművészet, zene, tánc, színház). Tapasztalják meg a mítoszok világát, a történetmesélés és a művészeti alkotások magával ragadó erejét. Megtapasztalhatják a mítosz rájuk gyakorolt hatását, a képzeletükre gyakorolt mozgósító erőt, valamint saját kreativitásukat, ahogyan képesek a mítosz mai értelmezésére, átértelmezésére és megjelenítésére, akár a digitális technológia használatával. A program során a résztvevők gyakorolják az értő szövegolvasást. Képessé válnak arra, hogy kiemeljék a szöveg lényegét, rögzítsék a történet cselekményvázát, szereplőinek nevét, megragadjanak mitikus történéseket, csodás átváltozásokat. Gyakorolják és képessé válnak adott témához kép, képzőművészeti, zenei alkotás keresésére, akár könyvekből, akár elektronikus dokumentumokból. Gyakorolják az interneten való keresés technikáját. Megismernek az interneten keresztül különféle adatbázisokat, katalógusokat, gyakorolják az ezekben való keresés technikáját. Képessé válnak a találatokból kiválasztani a számukra legmegfelelőbbeket. Képesek a webről szövegeket, képeket, zenéket menteni, szerkeszteni. Képesek az adott témában a gyűjtött anyagot rendezni, leírni adott szempont szerint vagy saját szempontjaik szerint. Képesek csoportban együtt dolgozni, gyakorolják azt, de képesek az önálló munkára, a saját részük elkészítésére. Képesek projektmunka előállítására, prezentáció készítésére, dramatizálásra.

1. modul: Mitológiai történetek és hősök megismerése - 5 óra 2. modul: Az anyaggyűjtés - 5 óra 3. modul: Látogatás más kulturális intézményekbe - 10 óra 4. modul: A választott projektproduktumok elkészítése - 5 óra 5. modul: Olimposzi nap - 5 óra 6. modul: Összegző értékelés - 2 óra

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Digitális fényképezőgép, Projektor, Könyvtári helyszín, Szkenner, Kamera, Papír, Színes papír, Filctoll, Ragasztó, Olló

Danczik Edit

2012-02-17

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: