Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Hónapok, jeles napok

8-12 éves gyermekek számára

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Vekerdi Ágnes

Társadalomtudomány

8-11

diák, gyermekek

néprajz@művészet@hónapok@vetélkedő

A program során a hónapok, jeles napok témakört járjuk körbe. Komplex egységben kezeljük a néprajzi, irodalmi és természettudományos ismereteket. A gyerekek számára élményt igyekszünk szerezni, és a foglalkozás során megismertetjük őket a könyvtárhasználat alapjaival. A feldolgozott téma: hónapok, évszakok több irányú megközelítése, ismeretbővítés a hónapok eredetével kapcsolatban, játékos ismeretbővítés találós kérdések megfejtésével, figyelemfejlesztés körjáték kapcsán. Előzetes ismeretek: hónapok neveinek ismerete, hónapok és évszakok kapcsolatának ismerete. Bizonytalan ismeret esetén a foglalkozás során jobban rögzülnek a nevek, kapcsolatok, jellemzők. A program feltételezi a betűismeretet, alapfokú olvasáskészséget, kikészített könyvből adott témájú versek, dalok keresésének képességét. Bizonytalan képesség esetén a foglalkozás során elsajátíthatják, illetve jobban rögződhetnek ezek a kompetenciák. A foglalkozás módszere játék és csoportmunka vetélkedő jelleggel. A foglalkozás során az adott témához kötődően különböző típusú feladatokat oldanak meg csoportosan a gyerekek. Mivel a feladatok nem szorosan épülnek egymásra, a foglalkozás rugalmasan alakítható: a gyerekek korának, érdeklődési körének, előismeretének függvényében egy-egy feladat elhagyható. A foglalkozás végén értékeljük a munkájukat, majd kötetlen formában ismerkedhetnek a program során felhasznált dokumentumokkal és a könyvtárral. Résztvevők: 8-12 éves gyerekek, 12-24 főre tervezve. A foglalkozásvezető egy pedagógus (pl. napközis tanár), segít neki egy könyvtáros. A foglalkozásvezető lehet a könyvtáros, ekkor a kísérő pedagógus is részt vehet a játékban. A formális képzést jelentősen támogatja az alábbi kompetenciák fejlesztésében: szociális kompetencia, társas kompetencia, egész életen át tartó tanuláshoz szükséges információszerzési kompetencia, a dolgok több irányú megközelítésére való képesség.

1. Dal és körjáték tanulása és játszása 2. Csoportalkotás kihúzott hónapok alapján 3. Találós kérdések 4. Hónapok elnevezésének eredete 5. Különböző hónap elnevezések 6. Versgyűjtés hónapokról, évszakokról 7. Dalok hónapokról, évszakokról 8. Babonák, hiedelmek, népi megfigyelések időjárással kapcsolatban 9. Babonákra, hiedelmekre vonatkozó elemek keresése mesékben, mondákban 10. Rajz egy közmondásról 11. Hónapokról, évszakokról szógyűjtés idegen nyelvű szótár segítségével 12. Ünnepkörökhöz kapcsolódó ismeretek keresése interneten 13. Egy népszokás eljátszása 14. Értékelés, önértékelés, jutalmazás 15. Levezetés: kötetlen ismerkedés a könyvtárral, könyvtári szolgáltatásokkal

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források

Digitális tábla, Projektor, Könyvtári helyszín

Varga Katalin

2012-02-04

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: