Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
A cigányság a föld borsa

Hátrányos helyzetű, roma tanulók befogadó csoportban végzett nép- és helyismereti, önismereti projektmunkája a helyi/települési/lakóterületi cigány kisebbség életmódjáról, szokásairól, kultúrájáról

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Balogh Mihály

Társadalomtudomány

15-18

diák, Hátrányos helyzet (gyermekvédelmi kedvezményre jogosult), cigány

cigányság@hátrányos helyzet@szociológia@szociális munka

Hátrányos helyzetű, roma tanulók befogadó csoportban végzett nép- és helyismereti, önismereti projektmunkája a helyi/települési/lakóterületi cigány kisebbség életmódjáról, szokásairól, kultúrájáról. A/ a programban résztvevő 13-15 éves, 7-9. évfolyamos, részben hátrányos helyzetű, eltérő képességű tanulók heterogén csoportja - legyen képes kooperatív csoportmunkával - a településen (településrészen, kerületben, tehát valamely behatárolható környezetben) élő cigányság múltjáról, jelen helyzetéről és jövőbeli esélyeiről komplex (nem tantárgyhoz kötött) adatok, információk ismeretek több forrásból történő gyűjtésére, összegzésére, elemzésére - a szerzett ismeretek rendszerezésére, - a rendszerezett ismeretek segítségével a témáról releváns összefüggések, s az ezekből kibontható tudásanyag feltárására megfogalmazására, azok rendszerbe szervezésére, - önálló vélemény kialakítására, a vélemény árnyalt, pontos megfogalmazására, szóbeli, írásbeli illetve elektronikus megjelenítésére, előadására, bemutatására. B/ továbbá legyenek képesek az A/ pontban foglaltak szerint elvégzett kooperatív projektmunka „végtermékeként” a benne érintettek és érdekeltek, illetve a döntési helyzetben lévők számára javaslatok megfogalmazására a cigányság helyzetének javítása érdekében, valamint C/ legyenek képesek az A/ pontban megfogalmazott, elsajátított képességek, készségek révén az adott településén élő más kisebbségi (nép)csoport/ok/ több forrású megismerésére, a szerzett ismeretek adekvát endszerezésére, prezentálására D/ távlatosabb célként a program teljesítése segítse elő a benne részt vevő tanulók strukturáltabb gondolkodásának formálását, fejlessze adaptív képességüket, kreativitásukat, kommunikációs és szociális kompetenciájukat, erősítse törekvésüket az élethosszig tartó tanulásra, önfejlesztésre, valamint a konstruktív, közösségorientált, etikus, értékelvű életvitelre.

1. modul: Terepszemle (előkészítő szakasz) 2. modul: Gyűjtögetés (anyaggyűjtő szakasz) 3. modul: Betakarítás (Válogató,rendszerező, kiegészítő szakasz) 4. modul: Alkotóház (Kidolgozó szakasz) 5. modul: Pódium (Bemutató, értékelő szakasz: prezentáció)

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Digitális fényképezőgép, Digitális tábla, Projektor, Könyvtári helyszín

Varga Katalin

2012-02-04

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: