Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
A középiskolai anyanyelvi kompetenciák fejlesztése nem formális tanulási utakon

-

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Sallai Tibor

Irodalom- és nyelvtudomány

15-18

diák, Hátrányos helyzet (gyermekvédelmi kedvezményre jogosult), Hátrányos helyzet (a tanulásban való hozzáférésben gátolt,éspedig),

anyanyelvi nevelés@kommunikáció@önálló tanulás

A program célja: Az olvasás-szövegértési és szövegalkotási kompetenciák fejlesztése, illetve karbantartása oly módon, hogy a fejlesztés nem a hagyományos értelemben vett és használt irodalmi, nyelvi anyagra épül, hanem – egyebek mellett – a természettudományos ismeretek, valamint a mindennapi életben szükséges információk feldolgozásához, azok használatához szükséges feldolgozási, eszközhasználati készségek fejlesztését célozza meg. E fő cél megvalósítását az egyéni tanulási utak fejlesztésével, az önálló és a csapatban való munkavégzéssel, kooperatív technikák és módszerek alkalmazásával, az értő olvasás és IKT adta lehetőségek napi szintű alkalmazásával kívánja elérni. A program sikeres befejezése után a tanuló legyen képes konkrét tevékenységek elvégzésére, szerezzen jártasságot az elérhetőséget szolgáló nyomtatott és digitális eszközök használatában, önálló prezentáció elkészítésében, információk szóbeli megfogalmazásával, kommunikációs helyzetekben való felhasználásával. Legyen képes pl. egy programajánlat készítésére egy iskolai csoport számára. Tudjon eligazodni nyomtatott információhordozók (menetrend, hirdetés, térkép, weboldalak stb.) között.

Egy téma kidolgozása Témahét szervezése Összegző értékelés

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Kezdeményező és vállalkozói kompetencia, Életvitel, életpálya-építés, Együttműködési készség, csapatmunka,

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, Internetes források,

Számítógép, Könyvtári helyszín,

Bilicsi Erika

2010-11-19

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: