Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Webforrás
Társadalmi kohézió és oktatáspolitika

Social cohesion and educational policy

Radó Péter

oktatáspolitika, szociálpolitika, oktatásfinanszírozás, esélyegyenlőség, hátrányos helyzet

educational policy, social policy, financing, equal opportunity, handicap, Hungary

Magyarország

Társadalomtudományok>Neveléstudomány>Oktatáspolitika, oktatásirányítás

1.

Az írás arra tesz kísérletet, hogy röviden értelmezze a társadalmi kohéziót, mint kifejezést, feltárja annak oktatási vonatkozásait és a hozzá kapcsolódó oktatáspolitikai alternatívákat, valamint vázlatos áttekintést nyújtson a magyar oktatáspolitika rendelkezésére álló eszközrendszerről. A szerző az első fejezetben a társadalmi kohézió fogalmának jelentésváltozásait, értelmezéseit tárja az olvasó elé. A második fejezet a társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatás kapcsolatát dolgozza fel, ismertetve a különböző elméleteket. Ezek konklúziója, hogy az iskola nem tehető felelőssé a társadalmi egyenlőtlenségekért, viszont van bizonyos mozgástere a hátrányos helyzetek kompenzálásában. Ezt követően a magyar iskolarendszer társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos problémáit, lehetséges céljait (esélyegyenlőség helyett méltányosság) vázolja. A hazai oktatáspolitika eszközrendszerének tárgyalásából kiderül, hogy az oktatási egyenlőtlenségek mérséklésére hivatott oktatáspolitikákat a kilencvenes években Magyarországon a stratégiai gondolkodás hiánya és igen szűkös eszköztár alkalmazása jellemezte. E fejezetben érinti az oktatási egyenlőtlenségek feltérképezésének, a tartalmi szabályozásnak, a finanszírozásnak, a regionális tervezésnek és a sajátos oktatási igényű csoportok integrációját szolgáló célprogramoknak a problémáját.

The study tries to give a definition of social cohesion, and the related alternatives in educational policy. It gives also an outline of the recent means of Hungarian educational policy. The school is not responsible for social inequalities, but has to do something to compensate handicaps. The demonstration of the Hungarian situation shows that in the '90s the educational policy was characterised by the lack of strategic thinking and instruments in relation with the compensation of social inequalities. The main problems are with the mapping of the educational ineqaulities, content regulations, financing, regional planning, and programs for integration of special need groups.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

OFI

2010-07-07

tanulmány

hun

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: