Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Webforrás
Neveléslélektani tematikus cikkgyűjtemény - teljes szövegű hozzáféréssel

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY INTERACTIVE - Readings in Educational Psychology

Huitt, W.

nevelés, neveléslélektan, felsőoktatás, kutatásmetodika, oktatáskutatás, vallás, filozófia, tudomány, kibernetika, rendszerelmélet, dinamikus rendszer, visszacsatolás, szervezéselmélet, szervezés, szervezet, , , holisztikus nevelés, információs műveltség, információs műveltség, információs műveltség, futurológia, futurológia, futurológia, barátság, iskolavezetés, pedagógus pálya, karrier, tanulási nehézségek, felnőttoktatás, pszichofiziológia, tudat, tudatosság, énkép, önnevelés, erkölcsi nevelés, tanuláselmélet, tanuláslélektan, észlelés, kognitív pszichológia, információfeldolgozás, intelligencia, konstruktivizmus, gondolkodás, kritikai gondolkodás, fejlesztés, kreativitásra nevelés, problémamegoldás, döntés, tanulási módszer, empátia, rugalmasság, értékrendszer, humanisztikus iskola, humanisztikus pszichológia, nyitott oktatás, motiváció, tanterv, óraterv, osztálytanítás, oktatástervezés, individualizált oktatás, kooperatív tanulás, osztálytanítás, pedagógus munkája, kompenzáló nevelés, hátrányos helyzet, megelőzés, oktatástechnológia, távoktatás, értékelés, teljesítménymérés, teszt, oktatás hatékonysága, oktatási program, fejlesztés, tanárképzés, tanácsadás

education, educational psychology, higher education, research technique, educational research, religion, philosophy, science, cybernetics, system theory, dynamic systems, feedback, organizational theories, oerganization, holistic education, integrated education, educational reform, information literacy, future, school choice, privatization, friendship, leadership, teaching profession, career, learning difficulties, adult education, psychophysiology, consciousness, self concept, self-realization, moral education, learning theory, learning psychology, perception, cognitive psychology, information processing, intelligence, constructivism, thinking, critical thinking skills, development, creative development, problem solving, decision making, learning method, empathy, flexibility, resiliency, value, humanistic education, humanistic psychology, open education, motivation, curriculum, lesson plans, classroom techniques, instructional design, individualized teaching, cooperative education, compensatory education, teaching, disadvantaged, prevention, educational technology, distance education, evaluation, assessment, measurement, educational efficacy, training programme, development, teacher education, counselling

Társadalomtudományok>Neveléstudomány>Neveléstudományi kutatások>Neveléslélektan

8.6

Ez a kiterjedt tematikus linkgyűjtemény online kutatási jelentéseket, folyóiratcikkeket, beszámolókat stb. tartalmaz a szélesen értelmezett neveléslélektan témaköréből. Összeállítója Dr William G. Huitt egyetemi professzor (Valdosta State University, Georgia,USA). A hierarchikusan rendezett bibliográfiában, a bibliográfiai adatok mellett, az anyagok teljes szövege is elérhető, sőt néhány hivatkozott nevelési és pszichológiai elmélet szakifejezésének meghatározása és magyarázata is olvasható.

This website contains a collection of references to online research papers, journal articles and reports covering issues related to educational psychology. The information has been compiled by Dr William G. Huitt, an Associate Professor at Valdosta State University in Georgia (USA), and arranged in the form of a bibliography with recommended readings sub-divided under headings. Each entry in the bibliography contains information about the author, source and publication details of the work and most titles provide hypertext links to the full- text of the documents listed. The sub-heading links in the bibliography also allow you to view web pages containing definitions and explanations of the educational and psychological concepts referred to in the readings.

2009-12-22

linkgyűjtemény


Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: