Varga Katalin: A szakkönyvtári innováció lehetséges útjai

1. Innováció a könyvtárügyben

 

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. Joggal merülhet fel bennünk a kérdés: vajon innovatívak-e a magyar könyvtárak? És kicsit szűkítve a kört: mennyire innovatívak a szakkönyvtárak és a könyvtárosok? Számtalan kreatív könyvtárost és könyvtárat ismerhetünk, mégis talán nem véletlen a bennünk ágaskodó hiányérzet. Szerencsére napjaink stratégiai programjai és a pályázati lehetőségek széles köre rengeteg lehetőséget ad a kreatív ötletek megvalósítására, csak legyenek ötletek. Az innováció nem feltétlenül pénz-kérdés.

 

2. Mit jelent az innováció a szakkönyvtárakban?

 

3. Innovativitás az OPKM-ben

Az elektronikus információszolgáltatás fejlődése, a technikai lehetőségek rohamos bővülése, valamint az oktatásügy kiemelt reformterületté válása új és újabb kihívások elé állítja a pedagógiai információs rendszert. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az információs rendszer központjaként és motorjaként folyamatosan fejleszti szolgáltatásait annak érdekében, hogy lépést tartson a növekvő követelményekkel, és megfeleljen az új kihívásoknak.

2007 szeptemberétől az OPKM az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részjogkörű szervezeti egységeként működik. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézeteként a magyar oktatás fejlesztése érdekében kutatási és innovációs tevékenységet végez, és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Aktív szerepet vállal az oktatás teljes vertikumában alkalmazható tudományos eredmények létrehozásában, gyarapításában, terjesztésében. Tevékenységeiben – a tudományos normák, a közigazgatási-kormányzati szféra, továbbá az oktatási és intézményirányítási gyakorlat szempontjainak azonos súlyú figyelembevételével – törekszik az oktatás minőségének, hatékonyságának, eredményességének és méltányosságának javítására. Munkájával igyekszik elősegíteni azt, hogy Magyarország az oktatás modernizálása érdekében hatékonyan kihasználhassa a nemzetközi együttműködésben és az európai integrációban rejlő lehetőségeket. Az intézet felkészült szakemberek közös munkájával, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával, tanuló szervezetként valósítja meg feladatait, partneri együttműködésben más kutató és fejlesztő intézményekkel, valamint az oktatásban érdekelt szakmai és civil szervezetekkel, illetve egyéb szereplőkkel. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet égisze alatt működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) szakmai tevékenységének célja, hogy gyűjteményeivel és szolgáltatásaival elősegítse a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széles körű tájékoztatását, gyakorlati és elméleti munkáját, önképzését, valamint a pedagógiai kutatást.

Az OPKM régóta alapelvnek tekinti az imént megfogalmazott elveket saját működése szempontjából. Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, hadd ringassam magamat abban a reményben, hogy az innovatív szakkönyvtárak közé sorolhatjuk magunkat, legalábbis ami a lehetőségeinket illeti. Nézzünk erre néhány példát, a fentebb felsorolt szempontok alapján:

 

4. Az OPKM jövőképe

 

Ezek az alapok és hagyományok köteleznek bennünket arra, hogy jövőképünk is az innovációra épüljön. Ennek a legfontosabb elemei az alábbiak:

 

5. Lehetőség az innovációra ― TÁMOP 3.2.4.

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által kínált lehetőségek most módot adnak a kreatív ötletek megvalósítására. Különösképpen egy olyan könyvtár számára, amelyik közvetlen kapcsolatban van a közoktatással. A program fő céljai:

 

6. Milyen lesz az OPKM 50 év múlva?

 

Egy ünnepi konferencián ünnepinek kell lennie a tervezésnek is. Szeretnénk megálmodni azt az OPKM-et, amelynek majd utódaink 50 év múlva ünneplik a 100 éves évfordulóját. Hisszük, hogy lesz ilyen intézmény, hiszen ha nem hinnénk, nem beszélhetnénk innovációról. 50 év múlva – hitünk szerint – már olajozottan fog működni a Magyar Pedagógusok Háza – sokszínű szolgáltatási spektrummal, komplex információs és kulturális intézményként szolgálva a legnagyobb értelmiségi szakmát, a pedagógusokat. Minőségi intézmény lesz, amely európai színvonalon működik. Reméljük, hogy utódaink büszkék lesznek elődeikre!

* Elhangzott az OPKM 50 éves évfordulóját ünneplő szakmai konferencián, 2008. november 10-én.