Goda Beatrix: Felmérés az iskolai számítógép- és internethasználatról

Az Európai Bizottság Információs Társadalom és Média Főigazgatósága 2006-ban felmérte, hogy az egyes tagállamokban milyen arányban használják a számítógépet, az internetet és az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) az iskolákban. Az országjelentésekben az olvasható, hogy a legtöbb iskolában már van szélessávú internet kapcsolat és számítógép. Míg Skandináviában az iskolák 90%-ában, Görögországban vagy Cipruson csupán 35%-ukban van szélessávú internet-kapcsolat. A tanárok az óráikra való felkészülésükben vagy a szemléltetésben eltérő mértékben használják az IKT-t. Az Egyesült Királyságban a pedagógusok 96%-a, Lettországban a 35%-a él ezzel a lehetősséggel.

 

A tanulók tanulási motivációja sokkal erősebb, ha a tanórán számítógépet vagy internetet használnak. A cél az, hogy az oktatásból versenyképes tudással és informatikai kompetenciával rendelkező fiatalok kerüljenek ki.

 

 

Országjelentés: Magyarország

 

Magyarországon majd minden iskola rendelkezik számítógéppel és internettel, ezek 77%-a* szélessávú kapcsolattal is. A vizsgált 27 országból a 11. helyet foglaljuk el ezzel az eredménnyel. Ugyanakkor az oktatási intézmények csupán 19%-ában, a megkérdezett tanárok mintegy 43%-a alkalmazta a számítógépet a tanórákon a vizsgált 12 hónap alatt. Az Unióban nálunk rosszabb adatokat csupán Lettországban és Görögországban mértek.

 

A felmérésből az is kiderült, hogy azok a pedagógusok, akik óráikon már használják az IKT-t, ezt egyre intenzívebben teszik. Az IKT adta lehetőségek kihasználását nagyobb részben a számítógép (49%), kisebb részben a hozzáértés és az érdeklődés hiánya akadályozta.

 

A tanárok nagy többsége (81%) szeretné, ha az IKT nagyobb támogatottságot élvezne. Magyarországhoz képest csak négy európai országban rosszabb az IKT támogatottsága.

 

A magyarországi pedagógusok több mint 90%-a állítja, hogy a számítógéppel és internettel színesített órákon a tanulók sokkal motiváltabbak és aktívabbak.

 

Hazánkban a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a pedagógusok nem éreznek elég késztetést az IKT használatára, illetve sokan nem rendelkeznek megfelelő szakmai ismeretekkel ezen a téren.

 

 

Eredeti címe: Use of computers and the internet in schools in Europe 2006.

 

Az összefoglaló és az egyes országokra vonatkozó jelentések letölthetőek:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

 

 

* Magyarországon 512 bit/sec-tól, Európában 1,5 MB/sec-tól tekintjük szélessávúnak az internethozzáférést.