Gábriel József - Pásztor Andrea: A Baranya megyei múzeumok pedagógiai gyűjteményei

Az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály (Várostörténeti Múzeum) őrzi, és különböző kiállítóhelyeken mutatja be azt a pedagógiai gyűjteményt, melyet 1978-ban a Pedagógus Szakszervezet megbízásából Keszthelyi Károly nyugdíjas pedagógus kezdett el gyűjteni. A megyei tanács a gyűjteményt kezdetben a pécsi Nevelők Házában helyezte el, és évi 20.000 forintot különített el gyarapításra valamint az adminisztrációval kapcsolatos teendők elvégzésére. Az összegyűjtött anyagot 1981-ben a Várostörténeti Múzeum vette át. 1984 és 1994 között Gábriel József lett a gyűjtemény kezelője, aki korábbi hivatala révén (Megyei Tanács Művelődési Osztály vezetője) az egész megyére kiterjedő gyűjtést végzett. A Múzeumhoz került az időközben megszűnt városi úttörőház anyaga, a Pedagógus Szakszervezet iratai, a Nevelők Háza megszűnése után pedig megkaptuk a pécsi pedagógus mozgalmak anyagát és a tanítóképzés tablóit. Jó néhány vidéki iskolából kerültek be tankönyvek, iskolai térképek és egyéb szemléltető eszközök.

Kiállításaink

Gábriel József – Pásztor Andrea