n/a: Tankönyvkritikai bibliográfia

Magyar nyelv és irodalom

 

MERCZI MIKLÓS – KOLTAI GYÖRGYNÉ- BÁLINT SÁNDOR – VALKÁR ISTVÁN – SZABÓ ATTILA: Közlekedéstörténeti olvasókönyv az általános iskolák 1-8. osztálya számára. Ism. Till Judit. =Mentor. Támpont mell. 2002. jún.-júl. 13-14. p.

Az integrált tankönyvcsalád 1. osztályos kötetei Az év tanítónője szemével. Ism. Raffayné Fazekas Aranka. = Csengőszó. 2002. 1. sz..24-27. p.

HANGAY ZOLTÁN: Magyar nyelv a gimnáziumok 9. osztálya számára. Ism. Kelemen Péter. =Mentor. Támpont mell. 2002. jún.-júl. 9. p.

HEGEDÜS SÁNDOR- VARGA ILONA: Irodalmi szöveggyűjtemény középiskolák I-IV. osztályai számára. 2. köt. Ism. Kende Tünde Anna. =Mentor. Támpont mell. 2002. május 6-7. p.

 

Idegen nyelv

SZABLYÁR- EINHORN – GELEGOYA – MAGYAR – RABL – SCHMIDT: Lehrwerk für Jugendliche. Kursbuch, Arbeitsbuch, Audiomaterialien, Lehrenhandbuch. Ism. Banner Mária. =Mentor. Támpont mell. 2002. jún.-júl. 7. p.

SIPOS SÁNDOR: Az emberiség rövid története 9. A magyar történelem a kezdetektől 1914-ig. Ism. Lator László. =Mentor. Támpont mell. 2002. máj. 9. p.

KOVÁCS ISTVÁN – KOVÁCSNÉ BEDE ÁGNES: Történelem XX. század. 12. évfolyam. Ism. Lator László. =Mentor. Támpont mell. 2002. máj. 10-11. p.

 

Természetismeret

Dr. MESTER MIKLÓSNÉ: Zöld kalandok I. Erdei iskolai munkakönyv a

9-11 éves korosztály számára. Ism. Dr.Miskolczi Károlyné =Mentor. Támpont mell. 2002. máj. 12-13. p.

Megérett az idő. Ökológiai olvasókönyv. Szerkesztette. Endreffy Zoltán. Ism. Kovácsné Sipos Márta. =Mentor. Támpont mell. 2002. jún.-júl. 16. p.

A Föld, amelyen élünk.Környezetismeret 4. osztály /tankönyvcsalád/ =Csengőszó 2002. 1.sz. 20-22. p.

A természetről tizenéveseknek /tankönyvcsalád/ =Köznevelés. 2002.6. sz. 11.p.

 

Művészeti nevelés

BÁNKI VERA – KISMARTONY KATALIN: Zene-játék című tankönyveiről. Ism. Turmezeyné Heller Erika =Tanító. 2002. 3. sz. 25. p.

A szobrászat, építészet, festészet kincsei. Új művészettörténet tankönyvcsalád. =Köznevelés. 2002. 4. sz. 11. p.

 

Hon- és népismeret

BÁNHEGYI FERENC: Hon- és népismeret tankönyv az 5-6. évfolyam részére. „A” és „B” változat. Ism. Gerstenbrein Judit. =Mentor. Támpont mell. 2002. jún.-júl. 15. p.

MENYHÉRT ILDIKÓ: Zöld az erdő. Cigány népismereti olvasókönyv az általános iskolák alsó tagozata számára. Ism. Kende Tünde Anna. =Mentor. Támpont mell. 2002. máj. 6-7.p.

LIGETI GYÖRGY: Cigány népismereti tankönyv a 7-10. évfolyamok számára. Ism.Kende Tünde Anna. =Mentor. Támpont mell. 2002. máj. 6-7. p.