n/a: Tankönyvkritikai bibliográfia

Magyar nyelv és irodalom

 

HAMAR MÁRIA: A gyermekeknek varázslat kell.=Mentor mell. Támpont, 2001. 10. sz. 12-14. p.

/Somos Béla – Szakács Béla: Irodalmi olvasókönyv a szakiskolák számára. Pedellus Kiadó; Raátz Judit: Nyelvi – kommunikációs tankönyv a szakiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó./

 

BOLDIZSÁR ILDIKÓ: Olvasókönyvek az általános iskola 2. , 3. , 4. osztálya számára.=Tanító, 2002. 2. sz. 10. p.

 

Modern szemléletű nyelvtanköny- vek.=Köznevelés, 2002. 3. sz. 15. p. /Mozaik Kiadó. Anyanyelv felsősöknek című tankönyvcsaládjáról./

 

Matematika

 

RAKOS KATALIN: A mi matekünk.=Tanító, 2002. 1. sz. 17. p. /Rakos Katalin: A

mi matekünk. 1., 2. , 3. , 4. osztály; Rakos Katalin: Felmérő feladatlapok 1., 2., 3., 4. osztály; Rakos Katalin: Feladatgyűjtemény 1., 2., 3., 4. osztály /

 

Sokszínű matematika. 5-12. osztály.= Köznevelés, 2002. 5. sz. 7. p.

[Mozaik Kiadó matematikai tankönyvsorozatáról.]

 

SZOKOL ÁGNES – VANCSÓ ÖDÖN: Élvezhető-e a matematika? Egy új, a kerettantervhez illeszkedő matematika tankönyvsorozatról. 5-8. és 9-12. évfolyam számára.=Módszertani Lapok. Matematika. 2001. 4. sz. 27-34. p. /Bölcskei Attila –Kaposiné Pataki Krisztina – Dr. Szabadi László – Szokol Ágnes – Dr. Vancsó Ödön: Matematika 5-6. évfolyam számára; Ambrus Gabriella – Kaposiné Pataki Krisztina – Papp Péter – Dr. Szabadi László – Szász Antónia – Székely Péter – Szokol Ágnes – Tóth Attila – Dr. Vancsó Ödön: Matematika 9-10. évfolyam számára. /

 

Biológia – természetismeret

 

N. G. : Miklóssy László: Biológia II. Comenius Kiadó.=Köznevelés, 2002. 17. sz. 10. p.

/ Miklóssy László: Biológia II. Comenius Kiadó. /

 

VÍZVÁRI ALBERTNÉ: A természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád. Korszerű oktatás – korszerű tankönyvek.=Köznevelés, 2002. 1-2. sz. 15. p.

/ A Mozaik Kiadó 5-12. osztályosoknak készült tankönyvsorozatáról./

 

Földrajz

 

BÉCSY LÁSZLÓNÉ: Földrajz a természet-ismeretben.=Mentor mell. Támpont, 2001. 10. sz. 6-7. p.

/ Gyenes Csilla: A természet csodái. Dinasztia Kiadó/

 

Hon- és népismeret

 

KISSNÉ KIRÁLY PIROSKA: Hon- és népismeret.=Módszertani Lapok. Történelem. 2001. 3. sz. 16-17. p.

/ Kissné Király Piroska: Hon- és népismeret. 5. „A” tankönyv. Bíbor Kiadó, Miskolc./

 

Történelem – társadalomismeret

 

CSORBA CSABA – HEGYI W. GYÖRGY – ZÁVODSZKY GÉZA: Történelem a középiskolák 9. osztálya számára.=Módszertani Lapok. Történelem. 2001. 4. sz. 13-17. p.

 

DOMOKOS ZSUZSA: Tragikusan aktuális.=Mentor mell. Támpont, 2001. 10. sz. 8-9. P

/Kopper Lászlóné: Népek, kultúrák. Calibra Kiadó./

 

ESZTERHAI –NAGY GABRIELLA: Olvassunk és beszélgessünk!=Mentor. mell. Támpont, 2001. 10. sz. 11-12. p. /Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret – jelenismeret. Pedellus Tankönyvkiadó/

 

Technika

 

BARDI ZSUZSANNA: „Technikás” tankönyvek.=Mentor. mell. Támpont, 2001. 10. sz. 15-17. p.

/ Szerencsésné Kollász Zsuzsanna – Szalma Józsefné – Stróbl Magdolna: Technika 1., 2., 3., 4. osztályosoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó; Bubócsné Hornyák Klára: Technika 1., 2., 3., osztályosoknak. Műszaki Könyvkiadó./

 

Ének – zene

 

ÖRDÖG MÁRIA: Miben új az átdolgozott kiadás?=Tanító, 2002. 2. sz. 15. p.

/Lantos Rezsőné – Lukin Lászlóné: Ének –zene az általános iskola 1. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó./

 

Rajz

Tankönyv a rajz vizuális kultúra kerettantervéhez.=Tanító, 2002. 1. sz. 18-19. p.

/ Baranyai Zoltánné: Rajz és vizuális kultúra. Tanulási eszköz az első (második ) évfolyam számára. Vizuális Pedagógiai Műhely. Győr./