n/a: Részletek a 2002. januári HUNRA HÍRLEVÉLBŐL

Programok 2002-ben

 

10 évesek lettünk!

 

Örömmel emlékeztetünk mindenkit, hogy a Magyar Olvasástársaság 10 éves! Megalakulásunk 1991. október 31-én, délután az OSZK VIII. emeleti társalgójában, 64 fő részvételével történt, majd a hivatalos bírósági bejegyzést követően 1992. február 28-29-én szerveztük meg első közgyűlésünket, melynek címe Olvasásra nevelés és pedagógusképzés volt.

Az évtizedes munkálkodás összegzésére jó alkalom kínálkozik majd a 2002 októberében esedékes tisztújító közgyűlésünkön.

 

 

Színház és nevelés

 

A fenti címmel 2002. szeptember 5-7. közötti napokban a Miskolci Egyetem nemzetközi konferenciát szervez, melyre előadókat és hallgatóságot egyaránt örömmel várnak. Az előadások összefoglalóit 2002. február 15-ig lehet beküldeni angol és magyar nyelven.

A konferencia fő témái:

A konferencia elnöke Trencsényi László PhD. (Miskolci Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszék), illetve Kilián István DSc. (ME BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti tanszék).

A konferencia szervezői – Kedves Csaba és Nagy Júlia, Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti tanszék – készséggel szolgálnak minden további információval az érdeklődők számára. Tel.: 36-30-299-4122 és 36-30-207-6239, e-mail: cspk@freemail.hu Weblap címe: www.bolcsweb.hu

Örömforrás Média – Művészeti BT. programkínálata

 

 

Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés

 

címmel a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Anyanyelvi és Irodalmi Tanszéke, a Könyvtári Szakcsoport és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) 2002. április 9-10-én közös konferenciát szervez Debrecenben, az alábbi témakörökben:

  1. Gondolkodva olvasás a pedagógusképzésben

  2. Olvasásfejlesztés a kisiskolás kortól az érettségiig (6-18 éves korosz-
    tályokban)

  3. Olvasói és közművelődési szokások formálása

  4. Olvasás és Internet

  5. Bibliai szövegek értő olvasása

A jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon legkésőbb 2002. február 1-ig kérjük az alábbi címre: Dr. Imre Lászlóné tanszékvezető, KFRTKF Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék Debrecen, Péterfia u. 1-7. 4026 (email cím: imredora@kfrtkf.hu)

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

 

a 2002. április 9-10. Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés konferenciára

 

 

Név: …………………………………………………………………………...

Intézmény: …………………………………………………………………….

Értesítési cím: …………………………………………………………………

Melyik szekcióban kíván részt venni: ………………………………………...

Kérjük, húzza alá a megfelelőt!

előadásra jelentkezem – nem kívánok előadást tartani

Az alábbi témában kívánok előadást tartani: ………………………………….…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Kollégiumi szállás

Mosdós panzió

Zuhanyozós panzió

Egyágyas panzió

1.500,- □

2.000,- □

3.400,- □

6.000,- □

Kérjük x-szel jelölje a megfelelőt!

 

(A rendezvény 9-én a déli órákban kezdődik és másnap 14 órakor befejeződik.)

 

 

Debrecen, ……………….. ………………………………….

Aláírás

 

A jelentkezési lap sokszorosítható.

 

A pedagógiai irodalom értékes hagyománya éled fel, amikor egy szakterület kiváló művelőjét köszöntik születésnapja alkalmából pályatársak, kollegák, tanítványok.

 

Ilyen születésnapi köszöntő jelent meg Komáromi Gabriella tiszteletére. Az „Elhagyott kertek ösvényein” címen megjelent, tartalmában, kivitelezésében igényes füzet négy fejezete (Köszöntő sorok, Tanulmányok, esszék K. G. tiszteletére, Visszhang, K. G. szakirodalmi tevékenysége) egy gazdag életút köszöntése. A hazai ifjúsági irodalom kimagasló képviselőjét a Könyv és Nevelés szerkesztősége is tisztelettel és szeretettel köszönti.

 

(Elhagyott kertek ösvényein. Szerk.: Gulyás József. N. Mandl Erika, Paál László. Kaposvár, 2001.)

 

*

Új ifjúsági folyóirat!

 

Nehéz feladatra vállalkozott Batta György a Komárnóban kiadott új ifjúsági magazin – a Göncölszekér – szerkesztője, kiadója. A folyóirat „A magyar gyermekek világmagazinja” egyedülálló, s előzmény nélküli vállalkozás, mert a magyar és szlovák határon túl is a világ magyar fiataljaihoz kíván szólni.

A szerkesztés vezéreszméje bemutatni kultúránk, történelmünk eredményeit, teljesítményeit. Az első számban olvashatunk Illyés Gyuláról, a Béres cseppről, a komáromi várrendszerről, a korona történetéről. Az írások, a szép és gazdag képanyag – bár zömében a múltal foglalkoznak – a jövőt kívánják építeni. Az alkotó, az örök emberi értékekért tevékenykedő emberek bemutatása példát, eszményt mutat a XXI. század fiataljainak. A sok értéktelen, pontosabban semmilyen értéket nem képviselő ifjúsági folyóiratok között csak tisztelettel és szeretettel üdvözölhetjük laptársunkat. (Szerk.)

 

*

Új füzetsorozatot indít az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Mesterek és Tanítványok címmel. Sorozatunkban keressük azokat az összefüggéseket, amelyek az iskolai környezet (hagyomány, színvonal, tárgyi feltételek), az egyes pedagógusok (szakmai-pedagógiai felkészültség, alkalmazott módszerek) és a tanítványok teljesítménye között fennáll. A sorozat első tagja a Fasori Evangélikus Gimnáziumot, az ott tanító Rátz Lászlót és Mikola Sándort, illetve két tudós tanítványát, Neumann Jánost és Wigner Jenőt mutatja be. A továbbiakban bemutatjuk Balassa Jánost és a pesti orvosi iskolát, Hatvanit és tanítványait stb. A sorozatot az Oktatásügyi Minisztérium támogatja.