Orbán Gyöngyi: A dialógus poétikája az irodalomértés új gyakorlatában