A Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye: 2017-ben KTE Emlékérmet kaptak

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) történeti elődje, az MKE Iskolai Könyvtárosok Szervezete húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított 2006-ban. A beérkezett 42 felterjesztés áttekintése után az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete a 20. jubileumi év keretében 2017-ben a következő kollégákat tüntette ki. A kitüntetések átadására a KTE Őszi Szakmai Napja keretében 2017. november 7-én Budapesten került sor.

A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2018. szeptember 20. Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja a felterjesztéseket.

A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról (http://www.ktep.hu/emlekeremAO), a korábbi évek díjazottjairól a KTE honlapján (http://www.ktep.hu/emlekerem2016) lehet bővebben tájékozódni, ahol az ünnepélyes átadás fotói is elérhetők. A kitüntettek laudációját a Könyv és Nevelés folyóirat is közli (http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2).

 

KTE emlékérem – Életműdíj
Dr. Berkó Gyuláné

Dr. Berkó Gyula Ferencné 1986 óta dolgozik a szegedi Béke Utcai Általános Iskolában. 1987–1997-ig a humán munkaközösség vezetője volt. A magyar nyelv és irodalom oktatása mellett 1996-tól ifjúsági könyvtáros tanárként tevékenykedett. 2013 szeptemberétől teljes munkakörben könyvtáros tanárként látja el feladatait – többek között a tankönyvrendelést is.

Húsz éves múltra tekint vissza a 3–4. évfolyamos diákok számára kidolgozott – előbb városi, majd tankerületi – könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő, melynek során a gyerekek a könyvtár megismerésében mélyülnek el, és életkoruknak megfelelő olvasmányokkal dolgoznak játékos, kreatív módon. A verseny koncepciója és a minden évben megújuló feladatok kidolgozása dr. Berkó Gyuláné önálló fejlesztése. A TÁMOP-3.1.4. projekt megvalósítása során jó gyakorlatot készített ebben a témában, és tudását folyamatosan megosztja a könyvtári szakmai közösséggel: a Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítási és fenntartási időszakában a hálózati tanulás partneri kiterjesztésével módszertani műhelyfoglalkozásokon mutatta be feladatgyűjteményét.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral kialakított szoros együttműködés keretében pályázati partnerként vett részt a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című projekt megvalósításában. Évente változó programokba vonta be iskolája diákjait.

Iskolájában rendkívüli igényességgel végzi munkáját. A diákok délutáni tanulásában, a versenyek előkészületeiben, a pedagógusok napi munkája során folyamatos szakmai támogatást kapnak könyvtárában.

Rendkívül változatos, a diákok életkorához igazodó könyvtári órákat tart, melyek a tananyag tartalmait követik, egészítik ki, és biztosítják a gyerekek tevékenység-központú foglalkoztatását. Kiemelkedő a Kötelezők a könyvtárban című sorozat, ahol a házi olvasmányok tanórai feldolgozása könyvtári körülmények között történik.

Szakmai, módszertani felkészültségét számos szakmai továbbképzésen fejlesztette. Elsajátította a kompetenciafejlesztés korszerű módszertanát, IKT-s kompetenciáját a kihívásoknak megfelelően fejlesztette. Megszerzett többlettudását napi könyvtárosi munkája során kiválóan alkalmazza.

Az iskola fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából antológiát állított össze a diákok, volt tanítványok és pedagógusok munkáiból. A neves alkalom tiszteletére szervezett gálaműsor rendezője is ő volt.

Szerteágazó tevékenysége, érdeklődése és nyitottsága miatt nagyon sok diák keresi fel a könyvtárat, használja napi rendszerességgel annak állományát.

Munkájával, egyéniségével a könyvtár, valamint az olvasás örömének felfedezése felé tereli a gyerekeket.

Dr. Berkó Gyuláné felterjesztője az Életműdíj emlékéremre Mészáros Zsolt intézményvezető.

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért
Savanya Ildikó

Savanya Ildikó 1990 óta dolgozik a szegedi Arany János Általános Iskolában: először napközis tanárként, majd történelem szakosként, 2004 óta pedig iskolai könyvtárpedagógusként. Lelkiismeretesen szervezi a könyvtár életét, szívügyének tekinti az állomány frissítését, gyarapítását; lelkes munkájának köszönhetően állandó gyerekzsivaj tölti meg a könyvtárat.

A 750 tanuló és 50 főnyi pedagógus kb. 8 ezer könyvet és több száz kézikönyvet, szakmai anyagot használhat a segítségével, irányításával. A tanulók közül 350–400 fő rendszeres olvasója, kölcsönzője is a könyvtárnak, amiben Ildikónak nagy szerepe van, hiszen mindent megtesz azért, hogy a gyerekek olvasóvá váljanak. Rendszeresen szervez olvasóköröket, vetélkedőket, olvasmányokhoz kapcsolódó délutánokat.

A munkaközösségekkel is szorosan együttműködik, aktív segítséget nyújt a tanórákra való felkészülésben tanárnak és diáknak egyaránt, segíti a gyűjtőmunkákat, projektek elkészítését. Magyar és angol nyelvű filmklub, könyvtári órák, vetélkedők szervezésével járul hozzá a tananyag változatos elsajátításához.

Rendszeresen megrendezett programjai közül néhány kiemelkedő:

A népmese napján minden alsós osztály „kap” egy mesét felsős diákjainktól, amit a kicsik elvarázsolva hallgatnak. Az évek óta megrendezett könyvtári éjszakán egy-egy ifjúsági regényt dolgoznak fel élményszerűen, így a kamaszodó korosztály is kedvet kap az olvasáshoz. A Nagy Dia-napon klasszikus diafilmekkel varázsolja el a kicsiket, a Nagy Olvasás délutánján 500–600 gyerek vesz könyvet a kezébe. Minden korosztály számára tart olyan könyvtári órákat, amelyen a „kötelező” olvasmányokat dolgozhatják fel a tanórai keretek kötöttségei nélkül, élményt adó, játékos formában.

Az iskola kulturális életében is fontos szerepet játszik. Az irodalmi évfordulókhoz kapcsolódva vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, olvasóköröket szervez − ebben az évben Szabó Magdára emlékeznek az Abigél című műve feldolgozásával.

Minden évben ő a mozgatórugója a város iskoláinak meghirdetett Irodalmi Kávéháznak, ahol a város ifjú író- és költőpalántái mutathatják be alkotásaikat. A megyei balladamondó verseny szervezése, rendezése is nevéhez fűződik.

A könyvtári vetélkedőkön is eredményesen szerepelnek diákjai – többek között a Kalandos olvasás, és az Olvass el! online vetélkedőkön, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen, és a CSOMEKÖV megyei könyvtárhasználati versenyen. Ezeken a versenyeken diákjai dobogós helyezést értek el.

Ildikó nemcsak a KTE aktív tagja, hanem fontos szerepet vállal a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületében is. 2014 óta a CSMKE iskolai könyvtári szekciójának elnöke.

Munkáját lelkesen, a feladatait mindig lelkiismeretesen végzi. Igazán szívügyének tekinti, hogy a 21. század digitalizált világában is megmaradjon a könyvek és a könyvtár szeretete a fiatalok szívében.

Savanya Ildikó felterjesztője A könyvtárostanári hivatásért emlékéremre Kissné Gera Ágnes intézményvezető.

 

KTE emlékérem – Az egyesületért
Szlávikné Cséfalvay Krisztina

Szlávikné Cséfalvay Krisztina könyvtárosi munkáját az Országos Széchényi Könyvtárban kezdte, majd dolgozott egyetemi, illetve szakkönyvtárban. 1984-ben végzett Szombathelyen történelem−könyvtár szakon. 1985-től a Keve utcai Általános Iskola tanára. A rossz körülményeket legyőzve minden igyekezetével azon volt, hogy működővé, élővé tegye a könyvtárat.

1998-tól a Veres Péter Gimnázium könyvtárostanára. Sokat dolgozott a könyvtár barátságossá tételén. 2004-ben elvégezte az ECDL-tanfolyamot, 7 modulból sikeres vizsgát tett. Elektronikusan feldolgozta az állományt, elérhetővé tette az elektronikus katalógust. Évek szívós munkájával, türelmes, kedves egyéniségével elérte, hogy a felső tagozatos diáktól az érettségizőkig és a kollégákig mindenki szívesen látogatja a könyvtárat, veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Könyvtár-pedagógiai tevékenysége is példaértékű, rendszeresen tart könyvtári órákat, tartalmas programokat és izgalmas könyvtári éjszakákat szervez, ahogy ezt az idei beszámolójából is láthattuk. Iskolai könyvtárosi munkája mellett aktívan vesz részt a kerületi és az országos könyvtárosi szakéletben. 2008-tól a Budapest III. kerületi könyvtárostanárok munkaközösségének vezetője. Közös levelezőlistát hozott létre, emlékezetes műhelyfoglalkozásokat tartott – így is segítette a kerületi kollégákat. A kerületi versenyekről rendszeresen publikált az Óbuda című lapban, ezzel is népszerűsítette a könyvtárat, az olvasás ügyét.

Tanítványaival szép sikereket ért el a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen: diákjai voltak országos első, második és harmadik helyezettek! A kisebbeket is eredményesen készítette fel a Győri Gáspár, illetve a Majoros Márta Könyvtárhasználati Versenyre. Szakmai megújulását jelzi, hogy versenyzői a könyvtári IKT-versenyen 7. és 9. helyezést értek el.

2010-ben elvégezte a Szegedi Tudományegyetem ember- és társadalom műveltségterületi középiskolai tanár és multikulturális nevelés tanár mesterszakjait, tovább gazdagítva szellemi és módszertani eszköztárát. Több szakmai konferencián, számos témában volt előadó, tapasztalatait publikálta is az Építsünk könyvtárat! FPI-s kiadványban.

2006-tól tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének, 2014-től a KTE elnökségi tagja, pályázati felelőse. Feladatait lelkiismeretesen, pontosan végzi. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatokat fogalmaz meg, a határidőkre és beadandó dokumentumokra figyel. Sok-sok órát áldoz idejéből a pályázati adatlapok kitöltésének, a szükséges dokumentumok, számlák feltöltésének és elszámolásának. Neki is nagymértékben köszönhetjük a KTE szakmai napjainak és kiadványainak megvalósulást! Az elnökségi üléseken higgadtságával, okos észrevételeivel, emberséges megnyilvánulásaival mindig segítette a munkát. Szerény személyisége soha nem helyezte magát előtérbe, csendesen teszi a dolgát, segít másokon.

Könyvtárostanári és egyesületi tevékenysége alapján, kettős felterjesztést kapott – intézményvezetőjétől, Papp Györgytől, illetve a KTE elnökségétől − a KTE Egyesületért emlékéremre.

 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2017-ben az alapító okiratnak megfelelő korú, vagyis 32 év alatti kolléga felterjesztésének hiányában ezt a díjat nem osztottuk ki.