Cs. Czachesz Erzsébet: A Nemzetközi Olvasástársaság Európai Bizottságának találkozója

(Turku, 2000. augusztus 26-27.)

A Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association-IRA) európai vezetősége (International Development in Europe of The International Reading Association-IDEC) ezévi ülését augusztus 26-27-én, a finnországi Turkuban tartotta. A Nemzetközi Olvasástársaságnak tagszervezete a Magyar Olvasástársaság (HUNRA). Az európai országok (és Izrael) olvasástársaságainak képviselői a tagjai az Európai Bizottságnak, amelyet a továbbiakban az angol nevének a rövidítésével (IDEC) fogom megnevezni.

Az IDEC célja és feladata, hogy koordinálja a tagországok olvasástársaságainak munkáját, közös kutatási projekteket indítson, közvetítse az IRA kezdeményezéseit, valamint az olvasás társadalmi szerepének megerősítése, tanítása, fejlesztése érdekében támogassa a nemzeti társaságokat és nemzetközi konferenciákat szervezzen.

A kétnapos találkozón a résztvevők beszámoltak a nemzeti olvasástársaságok elmúlt évi munkájáról, a lezajlott és előkészületben levő konferenciákról és más közösségi aktivitásokról, valamint megtárgyalták a közeljövő közös (európai és/vagy az egész világra kiterjedő) közös programját.

Az első nap az üdvözlések után, a napirend első pontjaként a Bizottság tagjai elfogadták az előző, bécsben rendezett találkozó beszámolóját. Ezután megalakították a még aznapra, kora délutánra tervezett csoportmunka csoportjait, elfogadták a témáit (konferenciák, kutatás, tervek, kommunikáció). A kutatással foglalkozó csoport munkájában vettem részt, ahol -többek között- elhatároztuk, hogy az európai roma népcsoportok gyermekeinek közoktatási helyzetéről a már korábban elkezdett összehasonlító vizsgálatot folytatjuk, illetve a HUNRA nevében vállaltam a koordináló és interpretáló közreműködést a projekt folytatásában.

A csoportmunka előtt a nemzeti olvasástársaságok képviselői az írásban is benyújtott beszámolókhoz szóbeli kommentárokat fűztek. Az írott anyagok és a kiegészítő megjegyzések alapján úgy tűnik, hogy a Magyar Olvasástársaság az aktív, jól működő, viszonylag kevés belső problémával küszködő szervezetek közé tartozik. Érdekes volt az észt képviselő Meeli Pendis hozzászólása. Kifogásolta, hogy az IRA Indianapolisban tartott összejövetelén az észt olvasástanításról szóló előadást a fejlődő országok szekciójába sorolták a rendezők. Ironikusan jegyezte meg a hozzászóló, hogy talán túlzás fejlődő országnak nevezni a hazáját, hiszen Magyarországgal együtt országa már közvetlenül az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén áll (a Próféta beszéljen belőle!).

Még az első nap, a csoportmunka előtt, került napirendre az IRA és a Soros Alapítvány egy közös, olvasásfejlesztő programjának, az RWCT-nek (Reading and Writing for Critical Thinking - Írás és olvasás a kritikai gondolkodás fejlesztéséért) és az IDEC-nek a lehetséges és jövőbeli együttműködése. A megbeszélésre az IDEC elnöke Greg Brooks vendégeket is hívott. Kurt Meredith és Jeannie Steele, mindketten az észak-iowai egyetem (USA) professzorai, információs előadást tartottak az RWCT-projekt tartalmáról és jelenlegi "kiterjedtségéről". Szavaikból kiderült, hogy a volt Szovjetunió és Közép-Kelet Európa országain kívül, ahol már működnek a programok iskolákban és/vagy tanárképző intézményekben, Ausztrália, Új-Zéland és Anglia is érdeklődik irántuk. A vendégek előadásában is elhangzott, hogy Magyarországon a HUNRA sikeresen akkreditáltatta pedagógus továbbképzési kurzusként az RWCT-program adaptált változatát. Az már az én megjegyzésem, hogy a közeljövőben várhatóan könyv formában is megjelenik a továbbképzés tananyagául elkészített oktatási/módszertani segédanyag.

Az IDEC-Bizottság a továbbiakban úgy döntött, hogy a hatékonyabb kommunikáció érdekében egy interaktív honlapot készít az Interneten, ahol nem csupán az európai, hanem a nemzeti hírek, sőt a közös kutatásokkal kapcsolatos közlemények is megjelenhetnek. A honlap készítését a holland bizottsági tag, Jeroen Clemens vállalta. A csoportokban megbeszéltek egyik fontos következtetése is az volt, hogy az IDEC a kutató- és a szervező munkáját is lényegesen hatékonyabbá teheti a honlap segítségével. (A honlap címe: http://idec.aps.nl).

A találkozó második napján a fő témák a közelmúlt és a közeljövő európai olvasáskonferenciái voltak. Tavaly a norvégiai Stavangerben volt a 11. Európai Konferencia, az ott elhangzott előadásokból egy válogatott kötet jelent meg, amely 28 tanulmányt tartalmaz. A 12. Európai Konferencia Dublinban lesz, 2001. július 1-4-én. Az előadásra való jelentkezés határideje: 2000. november 30. Azoknak a jelentkezőknek, akiknek a konferencia Programbizottsága elfogadja az előadás-javaslatát, korlátozott számban utazási támogatást is tud nyújtani. (Részletesebb információ a következő web-címen található: http://homepage.eircom.net/reading).

A legközelebbi Olvasás Világkongresszus 2003-ban lesz, Edinburghban. Végül az úgynevezett professzionális európai csereprogramról volt szó, amelynek keretében olvasással foglalkozó szakemberek (könyvtárosok, tanárok) kölcsönösen meglátogatják egymást.

Az IDEC legközelebbi ülése Ljubjanában lesz, ez év decemberében.

 

Cs. Czachesz Erzsébet

a Magyar Olvasástársaság tanácsának tagja