Halász Magdolna: Határon túli Magyar Könyvtárosok VI. Zempléni Nemzetközi Tanácskozása

Sárospatakon és Szerencsen

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zempléni Könyvtárosok Szervezete idén már hatodik alkalommal hívta, várta Beregszászról, Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Csíkszeredáról, Székelyudvarhelyről, Újvidékről, Belgrádból, Topolyából, de Kassáról, Fülekről és Losoncról is a könyvtárosokat Sárospatakra és Szerencsre hogy a személyes találkozás, barátkozás mellett a szakmával kapcsolatos problémák, közös feladatok is megvitatásra kerüljenek.

A kétnapos tanácskozás egyik programjaként a magyar nyelvű könyvtári szaksajtó képviselőivel tereztük a találkozást, bemutatkozást, beszélgetést és vitát, mivel a szakfolyóiratok a könyvtárosok számára a szakirodalmi ismeretszerzés, tájékozódás és a korszerű tájékoztatás egyik legfontosabb forrásai. De terveztük annak lehetőségét is, hogy a mindennapi sokszínű és hatékony könyvtári tevékenységhez nélkülözhetetlen új segédkönyvek is bemutatásra kerülhessenek.

Titkon (sub rosa) abban is reménykedtünk, hogy az itt megvitatottak eredményeként segítséget nyújthatnak a kétoldalú szakirodalmi információcsere minőségének további javításához, a könyvtárosok publikálási lehetőségeinek szélesítéséhez, a könyvtári folyóiratok előfizetői számának növeléséhez.(!)

A sárospataki Városi Könyvtárban, június 5-én (hétfőn) délelőtt ünnepélyes hangulatban Dr. Jánosdeák Gábor, Sárospatak város Polgármestere köszöntötte a több mint félszáz résztvevőt, majd megnyitotta a tanácskozást.

Ezután Papp István üléselnök kérdéseire a meghívott: Kovács Katalin (Könyvtári Figyelő) Vajda Kornél (Könyv-Könyvtár-Könyvtáros) Zaharia Etelka (Könyv és Nevelés) Fülöp Ágnes (Könyvtári Levelezőlap), Gábor Dénes (erdélyi Könyvesház) valamint a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás folyóiratok neves szakembereitől különösen értékes véleményt, javaslatot hallgathatunk meg, az általuk képviselt szakfolyóiratok profiljáról, az alapítás óta történő esetleges tartalmi és egyéb (cím) változásokról, változtatásokról, a periodicitás megfelelő vagy elégséges voltáról, a küldetésükről, a tudomány- és kutatásszervező munkában való részvételükről, a regionális (főleg határon túli) szerepkörükről, a szerkesztőség, a szerkesztőbizottság tevékenységéről, a megjelentetés finanszírozásáról, valamint a formai megjelenítés (pl. terjedelem) problémáiról.

A rendkívül gördülékeny eszmecsere, beszélgetés úgy zárult, hogy a jelen problémák, gondok, tervek, elképzelések megvitatása mellett a reményteljes jövőkép is körvonalazódott.

Örvendetes, hogy a határon túli sajtóorgánumok száma a Vajdasági Könyvtári Hírlevéllel is bővült amely az INTERNET-en is olvasható. Ebéd után a vendégeink városunk kultúrtörténeti értékeit keresték fel.

A Rákóczi-vár és a Vöröstorony, a gótikus Vártemplom, a Makovecz-épületek mindenki tetszését elnyerték.

Ezután a Református Kollégiumban Dr. Dienes Dénes, a Tudományos Gyűjtemények főigazgatója nagy szeretettel mutatta be az intézményt, a klasszicista teremkönyvtárat, valamint az újonnan nyílt Lórántffy Zsuzsanna emlékkiállítás értékes dokumentumait.

Este a Vártemplomban Dinyés József: Töretlen hittel c. előadói estjével kedveskedtünk vendégeinknek.

Másnap, június 6-án, Szerencsen a Rákóczi-vár Lovagtermében folytatódott a tanácskozás, ahol Várhelyi Gyula, a Városi Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd üléselnökként, először a nagy tekintélynek örvendő szerkesztőpárost: Dr. Horváth Tibort és Papp István kérte fel a Könyvtárosok kézikönyve c. kötet bemutatására. A könyvtártudományok két kiemelkedő tudósa a 4 kötetesre tervezett kézikönyv megjelentetésének előzményeit fontosságát és szükségességét hangsúlyozták, majd a már megjelent, szakmai körökben igen nagy sikert aratott első kötetet elemezték, amely a könyvtár- és információtudomány, a korszerű ismeretek tárháza, a gyakorló és leendő könyvtárosok alapvető és nélkülözhetetlen segédkönyve.

Ezután a belgrádi Egyetem tanára: Balla Julianna mutatta be igen részletesen Dr. Csáky S. Piroska (újvidéki Egyetem Könyvtári tanszék tanárának): Könyv Könyvtár, Olvasó című tanulmánykötetét, amely nemcsak a jugoszláviai magyar könyvtárosoknak, hanem a határon innen gyakorló könyvtárosoknak is értékes könyv- és művelődéstörténeti segédkönyv, amely segítséget nyújthat a könyvtárosi hivatástudat erősítéséhez, az olvasók megismeréséhez, és az olvasószervező tevékenységhez.

Koreny Ágnes: Az Európai Unió, különösen értékes és hiánypótló dokumentum ismertetését osztotta meg a jelenlévőkkel Haraszty Pálné, az Országgyűlési Könyvtár munkatársa. A könyv és CD-ROM formátumban is megjelent tájékoztatási segédlet az Európai Unióról, az EU-val kapcsolatban kíván átfogó, részletes és gyors információt nyújtani olvasóknak, szakembereknek, érdeklődőknek egyaránt.

Dr. Nagy Attila a neves és igen népszerű olvasáskutató-pszichológus először a Magyar Olvasástársaság legújabb kiadványát, a Bartos Éva által szerkesztett: Segített a könyv, a mese c. kötetet mutatta be, amely az olvasóvá nevelés lelki kalauza, útmutatója, a gyakorló könyvtárosok kézikönyve, majd az Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban c. az 1999-es sárospataki HUNRA konferencia anyagát tartalmazó kiadványt ajánlotta. A kötet az olvasástanítás, olvasóvá nevelés fontos segédkönyve. A dokumentum felelős szerkesztője a kötetből a sárospataki Református Kollégium 1621-es törvénykönyve könyvtárnoki eskü szövegét olvasta fel, amely ma is igen helytálló lenne.

Gyakorló könyvtárosoknak adta köre Dr. Tószegi Zsuzsanna: Multimédia a könyvtárban c. tankönyvét, amelyet Dr. Csáky S. Piroska igen érzékletes, alapos bemutatásában, értékelésében ismerhettünk meg. A kötet informatikai szakképesítéssel nem rendelkező könyvtárosoknak a számítógép és a multimédiák használatához ad korszerű, igen alapos módszertani segítséget.

Henermann Péter, az újvidéki Szerb Matica Könyvtár tudományos munkatársa intézményünk szakirodalmi kiadványairól adott részletes tájékoztatást. Zeljko Vuckovic: A modern könyvtár létrehozatala felé című kötetre irányította figyelmünket, amelyben a szerző jövő könyvtáraiban a könyvtáros személyiségének fontosságát hangsúlyozza. Érdemes behatóbban tanulmányozni a könyvtári kódexjavaslatának 10 pontját, amely példaértékű útmutató lehet minden gyakorló könyvtáros számára határon innen és túl. A két nap szakmai programja kedves színfolttal zárult. Heinermann Péter tolmácsolásában Eötvös József: A tokaji hegy c. versélt hallgathattuk meg.

Koradélután Édes szülötte földem, Zemplén értékeinek megismerése következett. A Rákóczi-várban működő intézmények (Városi Kult. Központ, Városi Könyvtár) a Múzeumban található Rákóczi-relikviák, valamint az Európában is egyedülálló többszázezer darabból álló képes levelezőlap-gyűjtemény Szerencs város hírnevét öregbítik.

Monokon a Kossuth Lajos szülőházában berendezett Emlékmúzeum értékei, Tállyán Encsy György bányamérnök felbecsülhetetlen értékű, lenyűgözően szép ásványkiállítása a környék szellemi gazdagságát hirdetik. Tokajban, a szőlő és bor városában, a kis Kilátóról gyönyörű panoráma nyílt a most szelíd Bodrog és Tisza találkozására, és a hangulatos kisvárosra. A volt görög kereskedők házában létesített Helytörténeti Múzeum értékeit is érdemes volt megtekinteni.

Este a Hímesudvarban Várhelyi Gyula finom gulyással, tokajival kedveskedett. Közös énekléssel, baráti beszélgetéssel, búcsúzkodással, a jövő évi tervezgetésekkel zárult a kétnapos program.

A Kölcsey Alapítvány az MKE, a Magyar Olvasástársaság, a ZKSZ tagkönyvtárai, a Zempléni Regionálisfejl. Alapítvány, a Kazinczy Társaság, A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára értékes kiadványokat ajándékoztak a határon túli könyvtáros kollégáinknak és az előadóknak. A Hollóházi Porcelángyár kézi festésű porcelán ajándéktárggyal kedveskedett a résztevőknek.

Külön köszönet Várhelyi Gyulának a felejthetetlen vendéglátásért, Bágyi Pál úrnak, a Hotel Bodrog igazgatójának pedig kényelmes szállásért és a bőséges ellátásért.

 

Halász Magdolna