Bajtai Mária: Pedagógiai kiadványsorozatok Bács-Kiskun megyében

Egynek minden nehéz, soknak

semmi sem lehetetlen.

/ Széchenyi István /

 

A megújulás, a jobbítani akarás jegyében Bács-Kiskun megyében két nagyszerű könyvsorozat indult.

Az alkotó pedagógusok részére pályázat segítségével 1999-ben öt szép munka jelent meg. A színes borítójú könyvecskék 50-70 oldal terjedelemben, 500-500 példányban jelentek meg. A kiadványsorozat felelős kiadója Mester Sándor, a sorozatszerkesztő Pető István, a tördelés és tipográfiai munka színvonalát a Tiberias Bt., a nyomdai munkáét a Megyes Nyomda biztosította. A kiadványokat a Közalapítvány ingyenesen jutatta el a szakmai közösségekhez és az iskolákhoz.

A pedagógiai kiadványsorozat megjelent kötetei:

  1. Komáromi Attila: Életmódról Bács-Kiskunban (középiskolásoknak).

  2. Tuskán Mária: Tánc és dráma műveltségi terület feldolgozása szakköri keretek között.

  3. dr. Nebojszki László – dr. Szentjóbi Szabó Tibor: A környezetvédelem egy lehetséges tanítási módja a 7-13. évfolyamon (Környezet – tudatos állampolgárrá nevelés).

  4. Bajtai Mária: … az szók kevés bizonyságok – Zrínyi-breviárium.

  5. Köhler Dolli Felícia: Mai magyar családok gyermeknevelése.

 

A fentiekhez hasonlóan érdekes a Pedagógiai innovációs-módszertani-szaktanácsadói füzetek c. sorozat. Eddig 12 füzet jelent meg a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet gondozásában.

A sorozatot a Pedagógia Intézet igazgatója, dr. Faragó Gyula e szavakkal ajánlja az olvasók/használók figyelmébe: …Fontos törekvésünk munkánk minőségi fejlesztése, a nevelési-oktatási intézmények segítése… Napjainkban nem oktatási reform megvalósítására kerül sor, hanem a közoktatás folyamatos fejlesztése a feladata … Érdekes annak közkinccsé tétele, milyen módszerekkel érhetünk el nagyobb eredményeket, magasabb tanulói teljesítményeket. … Úgy gondolom, érdemes meríteni megyénk pedagógusközösségének gazdag, értékes tudásából, tapasztalatából gyermekeink eredményesebb nevelése-oktatása érdekében. A 12 füzet több mint 30 tanulmányát rangos lektorok és szakértő bevonásával Szabó Csaba gondozta, szerkesztette. A füzetek tartalma, műfaja sokféle. Álljon itt néhány füzetcím a sorozatból a témák, műveltségterületek, műfajok, módszerek és törekvések sokféleségére, gazdagságára figyelemfelkeltésül és szíves ajánlásul:

 

Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. – választottam mottóul Széchenyi István gondolatait mintegy összegzésnek, erőgyűjtésnek és bátorításnak a Bács megyei pedagógiai értékeket is megjelenítő, közkinccsé tevő sorozatok bemutatása és ajánlása elé. Hiszem, hogy valóban csak így juthatunk előbbre, segíthetjük egymást.

Meggyőződésem, hogy az ismertetett munkák a folyamatot segítik.

 

 

Bajtai Mária